|» Home |» Het appartement |» de omgeving |» reserveren verzoek |» de reis |» Colofon |


Voorwaarden en nota's:

 

Walter Prost

Markstockstrasse 48

52156 Monschau- Rohren
Tel: 02472-2737
Fax: 02472 - 909461
E-Mail: walter.prost@prost-net.de


Verantwoordelijk rechtbank voor geschillen:
Monschau
Verantwoordelijk:
Walter Prost  walter.prost@prost-net.de

 

Webseitengestaltung:

Get Easy Webdesign   Email

Michael Spang

Landskronerstrasse 133

53501 Grafschaft

Tel: 02641-202937


Disclaimer:

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen ons met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie, programma's, enz. of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover dat geen opzettelijke of grove nalatigheid verkrijgbaar via ons.

Wij behouden ons het recht voor om onderdelen van de site of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toevoegen, verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

Uit de publicatie kan niet worden afgeleid dat het gebruik van een van de rechten van derden!

In het geval dat onze pagina's bevatten onjuiste informatie en / of fouten, en de rechten van derden worden geschonden moet echter geen enkele aansprakelijkheid betreft.

Onze sites bevatten links naar andere websites. Voor de inhoud van de "verbonden" pagina's, wij zijn niet verantwoordelijk! Wij verklaren dat wij geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's hebben. U kunt komen op de site of over aanvullende links naar websites die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, ongrondwettelijke of onrechtmatige tekst, afbeeldingen, enz. komen.

Wij distantiëren ons van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze website en niet de inhoud ervan vast te stellen. Dit geldt vooral voor links die zijn geplaatst door derden, zoals in het gastenboek of in online forums. Deze verklaring geldt voor alle links weergegeven op de pagina's en alle inhoud van de pagina's waarop de zichtbare banners, buttons en links.

Auteursrechten:

© by Walter Prost 2007; Alle gepubliceerde informatie op deze site foto's, afbeeldingen en tekst zijn onderworpen aan mijn copyright. Re-gebruik is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Overtreders zullen worden vervolgd door middel van strafrechtelijke vervolging en zware boetes.

De gebruiker van deze website (de "Gebruiker") is begaan met zijn bijdragen (bijv. Forum artikel of geuploade foto's) door de inhoud en vorm geen inbreuk plegen op de Duitse wet of de rechten van anderen te beledigen en verzekerde dat hij de eigenaar van de rechten op waarin hij gemaakte materialen (zoals tekst of afbeeldingen), is de content van derden niet kan worden geladen op de servers van deze website.

Beledigingen of aanvallen op personen of bedrijven / instellingen in de vorm van vernederende is niet toegestaan, noch beledigende taal of seksistische termen.

De gebruiker van de rechten zijn beperkt het gebruik van deze website in het juiste gebruik van zijn user account. De exploitant is geen garantie voor de beschikbaarheid van de eigen websites. De exploitant van deze website (de "operators") behoudt het recht te verwijderen, zonder opgaaf van redenen en user accounts tijdelijk of permanent te blokkeren voor gebruikers uit te sluiten van deze website en de berichten wijzigen of verwijderen, te verplaatsen en op andere webpagina aanbod van de operator of publicaties in digitale vorm en andere publicaties. Een gebruiker heeft geen recht om te verwijderen of te corrigeren zijn bijdragen. Bijdragen van gebruikers kan worden gedetecteerd door zoekmachines, waar ze worden opgeslagen, de exploitant geen invloed heeft.

De gebruiker geeft de exploitant met de houding van artikelen (de inhoud van alle soorten, zoals afbeeldingen of teksten) te kopiëren rechts, naar de bijdragen in tijd en ruimte gebruikt om onbeperkt, converteren, bewerken en te publiceren in andere aanbiedingen van de exploitant, dit omvat een integratie in de commerciële deals zonder dat de gebruikers op een vergoeding voor de exploitant om vorderingen te bekijken.

Op deze website gezet gebruikers bijdragen zijn voor de exploitanten alleen inhoud van derden, zoals gedefinieerd § 5 (2) Tele-Services Act. De operator biedt de gebruiker met slechts een webhost ruimte en een technisch platform voor de publicatie van de inhoud ervan.

De gebruiker vrijwaart de exploitanten van de legitieme aanspraken van derden wordt ingeroepen tegen de exploitanten, hun wettelijke vertegenwoordigers en / of agenten, omdat de activiteiten van de gebruiker op deze website. De gebruiker draagt het feit aan de exploitant, zijn wettelijke vertegenwoordiger en / of agenten als gevolg van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand.

Persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld E-mail adressen en namen worden alleen gebruikt om gebruikersaccounts te beheren. Alleen als we de wettelijke bepalingen of gerechtelijke beslissingen verbinden zich ertoe om deze gegevens zijn wij aan de relevante autoriteiten. Bovendien heeft geen persoonlijke gegevens, de statistische analyse van de gegevens blijven anoniem.

Onze sites gebruiken cookies (kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw computer), dienen ze om de configuratie gegevens op te nemen.


++ © 2010 Copyright by Walter Prost  - www.urlaub-eifel.eu  ++

|» Home |» Het appartement |» de omgeving |» reserveren verzoek |» de reis |» Colofon |